Verbeter trajecten

Wanneer een medewerker in relatie tot de bedrijfs- en taakdoelstellingen onvoldoende functioneert óf wanneer een medewerker onvoldoende gemotiveerd is, is een verbetertraject nuttig. Omdat het probleem van onvoldoende goed functioneren zich afspeelt in de werkcontext betrekken wij deze vanaf de start van het traject hierbij zodat de outcome voor medewerker en werkgever helder en realiseerbaar zijn.

 

Verbetertrajecten voeren wij uit volgens onderstaande stappen:

 

- Week 1: eerste gesprek, met de medewerker en zijn of haar leidinggevende. De leidinggevende vertegenwoordigt het bedrijf en is in die rol de initiator van de coaching. De leidinggevende legt uit welke verschillen er zijn tussen de bedrijfsdoelstellingen en het gedrag van de medewerker. Hiermee wordt aan de medewerker duidelijk gemaakt binnen welke kaders de resultaten van de coaching moeten voldoen. De bedrijfsdoelstellingen zijn feiten en dus niet onderhandelbaar. Mocht er sprake zijn van een verstoorde werkrelatie, dan zal dit in dit eerste gesprek bloot worden gelegd. De coach stelt in dit geval aan beide partijen de vraag hoe hij of zij zich zou gedragen als het probleem niet aanwezig zou zijn.

 

- Week 2: tweede gesprek, met alleen de medewerker. Vanuit de opgedane kennis uit het eerste gesprek zal de medewerker samen met de coach aan de slag gaan om zo veel mogelijk kleine veranderingen te realiseren. Welke acties zijn er na het eerste gesprek al ondernomen? En welke constructieve acties kunnen er nog in gang worden gezet om tot het gewenste resultaat te komen?

 

- Week 4: derde gesprek, met alleen de medewerker. De medewerker en de coach van Fortico evalueren samen de ondernomen acties. Waren deze acties genoeg om het gewenste resultaat te behalen, of moeten er nog meer acties bedacht worden? De medewerker wordt gestimuleerd om zichzelf in de juiste richting te ontwikkelen.

 

- Week 5: vierde gesprek, kort contact met de leidinggevende om het traject en het resultaat (niet de inhoud) te evalueren. De leidinggevende beslist in dit gesprek of er voldoende verandering is opgetreden. Is de werkrelatie voldoende herstelt, zodat de medewerker weer goed functioneert en bijdraagt aan de bedrijfsdoelstellingen? Heeft de medewerker het vertrouwen terug gewonnen en voldoende ‘gereedschap’ verzameld, zodat de werkrelatie met de leidinggevende en collega’s blijft verbeteren?

Erkend Opleidingsinstituut

 

Fortico biedt naast coaching opleidingen en trainingen in Oplossingsgericht Denken en Werken. Fortico is erkend door het CRKBO. Deze registratie voor post initieel Onderwijs heeft dit ook tot gevolg dat onze opleidingen vrijgesteld zijn van BTW.

Effectief en evidence based

 

Er valt uit veel verschillende vormen van coaching te kiezen. Fortico biedt oplossingsgerichte coaching. Het is een wetenschappelijk bewezen methode die, met een korte doorlooptijd, duurzamere resultaten geeft in tegenstelling tot andere methoden.

CONTACT INFO

M.H. Tromplaan 25

7513 AB Enschede

+316 55 76 69 56

contact@fortico.nl

VOLG ONS

© Fortico.nl. All Rights Reserved