Oplossingsgericht Werken in zorg en welzijn

Als zorgprofessional streef je ernaar om je patiënten/cliënten de best mogelijke zorg te geven. Dit wil je doen op een positieve en effectieve wijze. Dat lukt in veel gevallen prima. Soms zijn de problemen (of patiënten) echter zo hardnekkig en complex dat het je, ondanks al je inspanningen, niet goed lukt om de zorg of begeleiding te geven die deze patiënt vraagt of nodig heeft. In deze training leer je hoe je beter kan motiveren en hoe je het zelforganiserend vermogen van de ander kunt laten groeien.

Oplossingsgericht Denken en Werken is een simpel en krachtig model om met een korte doorlooptijd duurzame resultaten te halen. Met deze evidence based denk- en werkwijze help je anderen sneller en ook betere oplossingen te vinden voor problemen en uitdagingen.

We maken duidelijk dat er een radicaal andere manier is om problemen op te lossen dan vanuit de mindset die we geleerd hebben te gebruiken. Niet het probleem onderzoeken, maar juist de patiënt helpen zijn eigen oplossing te vinden.

Oplossingsgericht denken en werken is een evidence based model. Uit onderzoeken is gebleken dat met dit model meer resultaat bereikt wordt in minder tijd en met minder energie. Een leuke bijkomstigheid is dat mensen die werken met dit model meer plezier en energie ervaren. Werken met dit model wordt al snel meer dan alleen het toepassen ervan.

In deze driedaagse training leer én train je jezelf in een wetenschappelijk bewezen, zeer effectieve en positieve vorm van denken en werken die anderen helpt de gewenste resultaten te bereiken. De training wordt ondersteunt door een moderne online leeromgeving met o.a. aanvullende literatuur, filmfragmenten en oefeningen zodat het leerrendement optimaal is. Na de eerste trainingsdag pas je direct oplossingsgerichte principes en technieken toe om resultaten te versnellen, anderen te motiveren en het zelforganiserend vermogen te vergroten.  De principes en technieken die je eenmaal geleerd hebt toe te passen, worden ook niet meer vergeten.

Na de training heb je het Oplossingsgerichte Denken en werken met haar technieken en instrumenten je eigen gemaakt. Je kunt zorg verlenen vanuit het Oplossingsgerichte model. Je bent beter toegerust om mensen binnen je professionele omgeving effectief te begeleiden.

Je kunt:

  • Het oplossingsgericht model op een natuurlijke wijze inzetten voor de zorg van patiënten en cliënten in intra- en extramurale settingen.
  • Mensen met minder moeite een meer plezier beter motiveren.
  • Cliënten/patiënten helpen problemen om te zetten in realistische en realiseerbare uitdagingen en doelen.
  • Weerstand als concept inzetten; als bouwsteen voor toekomstige successen.
  • Oplossingsgericht omgaan met ‘hopeloze gevallen’.
  • Anderen leren het eigen zelforganiserend vermogen te vergroten.
  • Je oplossingsgerichte communicatiestijl en werkwijze naadloos aan te laten sluiten op de werkrelatie met de zorgvrager.
  • Met een oplossingsgerichte houding het zelfvertrouwen van anderen vergroten.
  • Oplossingsgericht systeemgesprekken voeren

 

Organisaties die hun medewerkers deze training laten doorlopen hebben het voordeel dat geleverde zorg effectiever en duurzamer is in resultaat. Een effect zal zijn dat mensen minder werkdruk ervaren, meer plezier ervaren in hun dagelijkse werkzaamheden en productiever zijn. Uit onderzoek blijkt dat bij organisaties die werken volgens dit model het ziekteverzuim omlaag gaat en het werkplezier vergroot.

CONTACT INFO

M.H. Tromplaan 25

7513 AB Enschede

+316 55 76 69 56

contact@fortico.nl

VOLG ONS

© Fortico.nl. All Rights Reserved