Oplossingsgericht Denken en Werken

De kunst van Oplossingsgericht denken en werken is het probleem te laten voor wat het is en te richten wat men in de plaats van het probleem zou willen. Hiermee breekt dit model met het traditionele oorzaak - gevolg denken wat aan de basis voor bijna alle andere modellen en methoden ligt binnen zorg en (verander)management.

Veel mensen en organisaties zijn nieuwsgierig naar het Oplossingsgericht Denken en Werken (OGDW). We merken dat de woorden 'oplossingsgericht denken en werken' veel worden gebruikt door mensen die niet echt de context en het Oplossingsgerichte model begrijpen zoals Steve de Shazer en Kim Inzoo Berg deze hebben ontwikkeld in de jaren ’80.

 

Het Oplossingsgerichte model draait niet om het komen tot dé oplossing. Dat impliceert de focus op een probleem. OGDW is niet oplossingsgefixeerd! Wat is het dan wel? Werken vanuit dit model gaat om het krijgen en houden van een constructieve werkrelatie waarin coach en coachee door een creatief en pragmatisch proces tot co-creatie komen van een realiteit waar de gewenste toekomst van de klant beschreven wordt. Het behelst ook een realistische, positieve mensvisie.

Men leert oordeelloos (maar niet zonder kennis!) naar situaties te kijken, en mogelijkheden te laten (her)ontdekken van eigen krachten en resources. Het resultaat hiervan is dat mensen zelf gaan werken naar een gewenste toekomst ongeacht de situatie. Het Oplossingsgerichte model is ontwikkeld binnen een therapeutische setting van gezins- en systeemtherapie. De filosofie van het model is gericht op 'simpel' en 'doen wat werkt'.

De visie van Fortico is gebaseerd op het oplossingsgericht werken, een evidence based model dat door Louis Cauffman in Nederland is geïntroduceerd.

 

Oplossingsgericht denken en werken gaat ervan uit dat ieder mens krachten heeft die meteen in te zetten zijn, hoe moeilijk of uitzichtloos een situatie ook lijkt.

Oplossingsgericht werken is je richten op wat wel werkt en goed gaat. Dit betekent dat de krachtbronnen van de klant en zijn context continu centraal staat. Je bent als het ware een 'krachtbron detective' die de nuttige krachtbronnen van de klant in de schijnwerpers plaatst om zijn gewenste toekomst te helpen bereiken met veel realistische en realiseerbare stapjes. Je houdt de blik continu gericht op de gewenste toekomst ook als je reflecteert op het verleden.

 

Dit doelgerichte model zet Fortico in bij (team)coaching, leiderschapstrajecten, en weerbaarheid in diverse werkdomeinen en branches. Daarbij treden wij op als leider (richtinggevend), begeleider (ontwikkelend) of beheerder (sturend). Kortom: wij spelen soepel in op dat wat nodig is om positieve doelen te bereiken.

Toepassingsgebieden

Louis Cauffman over Fortico:

“Jörgen en Evelien hebben beiden de masterCOURSE van het SOLT.E.A.M in Amsterdam bij mij (www.louiscauffman.com) gevolgd. Tijdens de opleidingsdagen hebben ze zich laten zien als actieve en enthousiaste mensen die gepassioneerd anderen leren het Oplossingsgericht Denken en Werken toe te passen in de professionele context. Ik steun hun missie waarin zij anderen het nut en plezier van het model laten ervaren en het anderen leren zelf toe te passen. Het mooie is dat zij het model verder brengen, zonder het wiel opnieuw uit te vinden. Ze waarderen wat er is en wat goed is.

Ze hebben verschillende achtergronden, waardoor ze elkaar aanvullen op ervaringsgebied en kennis. Ze zijn in staat om het Oplossingsgericht Denken en Werken, in alle bedrijfsvelden, op alle niveaus toe te passen. Dat maakt dit model ook fijn om mee te werken; het is voor iedereen toegankelijk. Voorwaarde is dat men wil leren leren. Heb je eenmaal het denken van het model door, zal het je niet meer lukken het los te laten. Je zult er dan profijt van hebben voor je hele carrière, maar ook daarbuiten.”

Louis Cauffman

CONTACT INFO

M.H. Tromplaan 25

7513 AB Enschede

+316 55 76 69 56

contact@fortico.nl

VOLG ONS

© Fortico.nl. All Rights Reserved