Omgaan met risicovol en grensoverschrijdend gedrag in de (zakelijke) dienstverlening

Als deelnemer aan ons programma ga je met de volgende onderwerpen aan de slag, zodat je effectief om zal kunnen gaan met risicovol en grensoverschrijdend gedrag

Als professional sta jij in direct contact met de klant. Het contact kan persoonlijk zijn in een openbare ruimte, of in een kantoor, aan een balie of aan de telefoon. Je bent klantgericht en veelal verlopen de contacten plezierig. Er zijn kunnen zich momenten voordoen waarbij jij je geconfronteerd ziet met grensoverschrijdend gedrag. Denk hierbij aan: claimend gedrag, verwijtend gedrag, sxueel getinte opmerkingen, verwensingen, scheldpartijen, huisvredebreuk...tot en met bedreigingen aan toe. Wij leren jou een veilige werkplek te creëren waar jij zorgeloos kan werken en met respect behandeld wordt.

Resultaat van de training:

 

Als deelnemer aan ons programma ga je met de volgende onderwerpen aan de slag, zodat je effectief om zal kunnen gaan met risicovol en grensoverschrijdend gedrag:

 

Preventie

 • Je hebt je bekwaamt in het inzetten van  preventieve interventies.
 • Je weet risicovolle situaties te voorspellen, te taxeren en hierop te acteren.
 • Je hebt ontdekt dat je met simpele aanpassingen de fysieke veiligheid van werklocaties te vergroten.

 

Hanteren van grensoverschrijdend gedrag

 • Vroegsignalering van potentieel grensoverschrijdend en risicovol gedrag. Wij trainen jou in het herkennen van subtiele signalen en geven inzicht in ‘voorspellers van agressie’.
 • Meebewegen, ombuigen en begrenzen van risicovol en grensoverschrijdend gedrag: Je leert welke interventie je wanneer inzet, hoe je dit doet op een klantvriendelijke wijze, die effectief is en bij jou past.
 • Ontlokken van oplossingsgericht gedrag.
 • Je hebt geleerd op welke wijze je ander kunt verleiden om weer tot samenwerking met jou te komen,
 • Veerkracht ( en indien gewenst: fysieke weerbaarheid): Grensoverschrijdend gedrag stelt onze veerkracht op de proef. Je leert hoe je je veerkracht kan vergroten en de regie blijven houden in uitdagende situaties.

 

Opvang en nazorg & Afwikkeling.

 • Bij (bijna) incidenten weet jij hoe jij direct je collega kan ondersteunen (opvang), wat de wenselijke vervolgstappen zijn (nazorg), wat welke procedures er binnen jouw bedrijf gevolgd dienen te worden (afwikkeling)
 • Je bent in staat om adequaat samenwerken met beveiliging en/of hulpdiensten.
 • Je kent je juridische rechten en plichten

CONTACT INFO

M.H. Tromplaan 25

7513 AB Enschede

+316 55 76 69 56

contact@fortico.nl

VOLG ONS

© Fortico.nl. All Rights Reserved